10 mar. 2009

Una nova víctima de la Crisis


CAMAC-CATALUNYA
Es veu obligada a convocar Junta de creditors.

Una empresa de les ben arrelades a la nostra localitat, com es Camac-Catalunya,
-especialitzada en maquinària i articles auxiliars per la construcció-, es veu arrastrada en el nostra context econòmic tant advers que vivim, a convocar Junta de Creditors [abans es deia Suspensió de Pagaments] per tal d’establir mesures que facilitin de fer viable l’empresa, i li deixin sobreviure.

0 comentaris: