18 jul. 2009

A estat notícia avui ..

L'ACA retira sis contenidors abandonats en zona inundable del Llobregat

Publicat a ADN.ES / Lleida
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha retirat sis contenidors metàl lics buits que una empresa havia abandonat en una zona inundable del torrent del Mal en el riu Llobregat, a Esparreguera, ha informat avui el departament de Medi Ambient.
L'actuació tenen caràcter preventiu i s'ha dut a terme degut a que els contenidors estaven situats a un lloc en el que resultaven perillosos per a la seguretat de les persones i béns si s'hagués produït una avinguda d'aigua de les característiques de la que va afectar aquesta zona l'any 2000.
En aquella ocasió, l'avinguda d'aigua va provocar l'esfondrament del pont de Magarola i va causar la mort a dues persones.
Segons ha informat l'ACA, els contenidors estaven buits i no contenien cap tipus de producte químic o contaminant.
L'operació s'ha dut a terme de manera coordinada amb l'Ajuntament d'Esparreguera, que s'encarregarà de la gestió posterior dels contenidors, després d'haver requerit reiteradament la retirada sense resultat a l'empresa responsable, que s'haurà de fer càrrec del cost dels treballs.

0 comentaris: