5 sept. 2009

Correu per Esparreguera...

Aquest dies diverses entitats i associacions del nostre poble han rebut per correu electrònic la següent informació en català i castellà, així com una còpia del darrer butlletí d’aquest sindicat anarquista, en format PDF, en que diuen que:

" Informem al conjunt dels treballadors i treballadores sobre la constitució del Nucli Confederal de la CNT a la localitat d’Esparreguera.
Aquest nucli, estarà en contacte directe amb la Federació Local (FL) de Sindicats de Terrassa, que oferirà la seva assessoria jurídica gratuïta de manera provisional, fins que disposem d'una de pròpia.
Des del Nucli Confederal d’Esparreguera celebrem que la CNT torni a tenir presència en aquest municipi on històricament hi ha tingut un pes molt important. Durant el període de la II República dels 5300 habitants del poble, la majoria eren afiliats/ades al sindicat.
Ja en la “Transició” la nostra localitat tenia un sindicat amb 400 afiliats, sent el major d'entre les localitats veïnes.
Però el passat ara ja no compta. Els treballadors i treballadores ens trobem avui davant una situació molt complicada. Degut a un període de més o menys benestar, ens vam confiar abandonant les nostres organitzacions sindicals.
A banda d’això, alguns sindicats van ser instrumentalitzats per part de l’estat per tal d’acabar amb la conflictivitat laboral. Tot i així, no podem culpar als demés de la nostra situació. Vam creure que els altres (polítics i sindicalistes professionals) ens solucionarien els nostres problemes, delegant així una responsabilitat que ens corresponia només a nosaltres. La situació d’ara ens demostra que ens vam equivocar.
Després d’un període de bonança econòmica en que ajuntaments; empreses; bancs i demés, s’han enriquit a costa de la pura especulació, ara pretenen que els treballadors i treballadores paguem els plats trencats. Estem patint una descarada ofensiva per part de l’Estat i la patronal, que estan desmantellant progressivament les conquestes socials que es van aconseguir amb molts anys de lluita sindical.
Però el pitjor de tot ...és que no tenim cap eina per defensar-nos mentre les nostres condicions de vida van empitjorant cada dia.
Cal un sindicat de treballadors i treballadores. Un sindicat on ningú estigui alliberat ni cobri per fer cap tasca. Un sindicat on els afiliats i afiliades prenguin les decisions en assemblea. Un sindicat que no rebi subvencions de l’estat, ja que això implica forçosament submissió al mateix.
Un sindicat on no es discrimini ningú per les seves creences, ètnia, idees o activitats polítiques. En definitiva, un sindicat on tots els treballadors/es d'avui i demà s’hi puguin sentir identificats i
participar activament segons les possibilitats i ganes de cadascú. Aquest sindicat, és la CNT.
Animem a tots els esparreguerins i esparreguerines, així com als treballadors/es de les localitats veïnes a organitzar-se. A construir una eina eficaç per defensar-nos, tant per nosaltres, com per les futures generacions que vindran.
La passivitat només ens porta a seguir perdent!
Organitza’t a la CNT.

esparreguera@cnt-ait.es
http://www.cnt.es/esparreguera
Telf/fax: 93 733 97 08 (FL de Terrassa, de dilluns a divendres 19-21 h"

0 comentaris: